Resources

Ashtanga Yoga: an introduction to the fundamentals

jois_book_4.15

Krishnamacharya: Yoga Makaranda Pt. 1

YogaMakaranda

Krishnamacharya: Yoga Makaranda Pt. 2

Yoga-Makaranda-Part-II

Svatmarama: Hatha Yoga Pradipika

HathaYogaPradipika

Sri Ramana Maharshi: Who Am I?

Who_Am_I_English

Shirkrishna: Essence of Pranayama

Shirkrishna-Pranayama

Vivekachudamani: Sri Sankara’s

sankara.vivekachudamani.chaitanya

sadu